Cena vody na rok 2018

 bez DPHvčetně DPH
vodné 30,50 35,08
stočné 27,20 31,28
celkem 57,70 66,36

částky jsou uvedeny v Kč

 

Pracovní doba

Pondělí
6:30 - 16:00

Úterý - Pátek
6:30 - 14:30

 

Pohotovost

736 518 039

pohotovost mimo pracovní dobu

 

 

Legislativa

  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)
  • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
  • Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
  • Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody